Nie je norma ako norma! Sme hrdými držiteľmi ISO 27001, vaše dáta sú s nami v bezpečí

Kybernetická bezpečnosť.jpg

Nie je žiadnym tajomstvom, že hrozby v oblasti informačnej bezpečnosti na nás číhajú takmer denne a v kyberpriestore sa čoraz častejšie skloňujú výrazy ako systémové hackovanie, strata či narušenie údajov a prekvapením už nie sú ani teroristické útoky. Čo s tým?

Aj jediný takýto incident môže viac ako negatívne ovplyvniť riadenie bezpečnosti obchodných informácií, čo môže v mnohých prípadoch viesť k narušeniu dôveryhodnosti klienta, prípadne k jeho strate. Požiarne cvičenia sú v spoločnostiach bežnou záležitosťou, sme však predvedčení, že oveľa väčší dôraz treba klásť práve na hrozby v kyberpriestore.

Práve to je dôvod, prečo máme v našej spoločnosti implementovanú politiku informačnej bezpečnosti, ktorá je pre nás a našich klientov prvoradá a pokrýva všetky aspekty ukladania a komunikácie údajov ,ako aj implementáciu ich informačných a e-commerce systémov. Práve účinná implementácia systému ochrany informácií je to, čo zvyšuje bezpečnosť ako aj úroveň dôvernosti a integrity údajov ako aj ich dostupnosť, ktorá podlieha prísnej kontrole.

Nakoľko našimi klientami sú aj spoločnosti, ktoré pracujú s citlivými údajmi (GDPR), musíme striktne dodržiavať všetky požiadavky a normy s tým súvisiace. Získanie certfikátu ISO 27001 je z tohto dôvodu pre nás známkou bezpečnosti a efektívnej ochrany všetkých druhov informácií, bez ohľadu na formu ich ukladania a dôkazom, že to, čo robíme, robíme dobre a najmä bezpečne. Veríme , že pre našich klientov to bude taktiež známkou toho, že sa na našu spoločnú cestu spolupráce vydáme vždy bezpečne.