Automatické cielenie reklamy

Screenshot 2019-09-12 at 15.16.56

Ako dosiahnuť to, aby každá cieľová skupina pri návšteve webu videla relevantné informácie? Pre zdravotnú poisťovňu Dôvera sme vytvorili automatickú cielenú reklamu. Ako to funguje?

Portál zdravotnej poisťovne Dôvera ponúka informácie širokému spektru cieľových skupín (poistenci, lekári, nepoistení, platitelia atď.). Segmentácia je jav, keď sa rôznym cieľovým skupinám zobrazuje unikátny obsah (bannery, texty, ...). Obsah sa zobrazuje s čo najvyššou pravdepodobnosťou vhodného banneru a s čo najnižšou pravdepodobnosťou skupinám mimo cieľovej skupiny.

Čo sú to segmenty?

Automatické segmenty sú skupiny ľudí s veľmi podobným správaním na základe zaznamenaných údajov. Výhodou takéhoto segmentu je, že existuje matematicky zistiteľný predpoklad budúceho správania (tendencia reagovať na konkrétne posolstvá, na ktoré reagovali príslušníci tejto skupiny). CMS Cyclone3 zbiera behaviorálne údaje o návštevníkoch, na základe čoho môžu vzniknúť preddefinované segmenty alebo automaticky vytvorené umelou inteligenciou. Preddefinované segmenty sú napríklad: nový návštevník webu, používateľ EPčky, návštevník čítajúci obsah v sekcii Lekár.

Keď sa vytvorí banner, nie sú potrebné žiadne dodatočné nastavenia. Bannerový systém CMS Cyclone3 sám vyhodnotí, u ktorých ním vytvorených segmentov bude mať tento banner úspech. Na základe toho sám nastaví nižšiu alebo vyššiu váhu, pravdepodobnosť zobrazenia pre konkrétne segmenty. Ak sú na jednu bannerovú pozíciu nastavené bannery s rozdielnymi posolstvami, vo výsledku to znamená, že danej cieľovej skupine, napríklad lekárom, zobrazuje to, čo skupinu najúčinnejšie osloví.


Roman Fordinál: 
Segmentácia prináša v priemere o 100 % lepšie zhodnotenie marketingových posolstiev a priestor na oznámenie špecifických posolstiev.


Výsledný efekt pre marketing:

- Výrazne sa zvyšuje miera klikania na bannery vďaka tomu, že sú lepšie cielené.

- Účinnejšia distribúcia posolstiev v rámci rovnakej zóny.

- Možno vytvárať konkrétnejšie posolstvá bez obavy zobrazovania a informačného zahltenia ľudí mimo cieľovej skupiny.

- Reporting umožní zhodnotiť silu posolstva u cieľových skupín, a tak lepšie plánovať budúce kampane.


Cieľom segmentácie je návštevníkom uľahčiť najmä orientáciu na webe zobrazovaním personalizovaného obsahu. Optimalizované kampane vedú k častejším kliknutiam:

Banner

Základné CTR

Optimalizované CTR

Zmena

Banner 1

3,19 %

6,08 %

+90 %

Banner 2

2,66 %

5,48 %

+106 %

Banner 3

2,86 %

5,84 %

+104 %


Zobrazovanie obsahu na mieru je stále rastúcim trendom, ktorý má veľmi dobrú odozvu od užívateľov, pretože im uľahčuje pohyb na webových stránkach. Zároveň marketérom dáva možnosť komunikovať personalizovane s rôznymi skupinami. Očakávame, že personalizovaný obsah bude zaujímavý pre čoraz väčší počet webov, čísla dokazujú, že ide o úspešné riešenie.


Zaujala vás segmentácia a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac? Ozvite sa nám!