Ako náš systém synchronizácie dát pomáha e-shopom zlepšovať služby

image001

V tomto roku sme pre nášho zákazníka, najväčší stredoeurópsky e-shop s hudobninami www.muziker.com, spustili unikátne riešenie asynchrónnej výmeny dát.

Prenášho zákazníka, najväčší stredoeurópsky e-shop s hudobninami www.muziker.com, sme spustili unikátne riešenie asynchrónnej výmeny dát medzi e-shopom a jeho ERP (Enterprise Resource Planning) systémom, SAP Business One s off-line módom. Je to neštandardné, na mieru vyvinuté riešenie, ktoré má zásadný dosah na spoľahlivosť e-shopu a jeho používateľskú prívetivosť. Vďaka tomuto riešeniu dokážeme zaistiť správne fungovanie procesov v e-shope (napríklad registráciu používateľa a objednávku) aj v prípade nefunkčnosti alebo nedostupnosti systémov, ktoré so stránkou komunikujú (napríklad SAP-u alebo ktoréhokoľvek iného integrovaného systému). Ide o zásadné vylepšenie tak pre zákazníka, ako aj pre majiteľa e-shopu, keď obchodná transakcia už nezávisí od dostupnosti napríklad logistického systému. Preto by som sa oň s vami rád podelil.

Zrejme sa pýtate, čo to tá synchronizácia dát s off-line módom vlastne je a prečo ju e-shopy vôbec potrebujú. Totiž: ak si v e-shope objednáte nejaký produkt, webová stránka vašu objednávku zapíše do ERP systému, kde sa objednávka vybaví, spracuje sa platba a zabezpečí sa doprava k zákazníkovi.

ERP sú komplexné systémy, ktoré v prípade e-shopov pracujú s obrovským množstvom dát o používateľoch, produktoch, dodacích adresách, skladových zásobách, logistických operáciách a mnohých ďalších. Tieto systémy zaisťujú, aby e-shopy mohli obslúžiť svojich zákazníkov čo najrýchlejšie a najlepšie. V Comsultii sa špecializujeme na tvorbu a správu e-shopov so živým prepojením na ERP systémy, kde komunikácia medzi systémami prebieha v reálnom čase.

Problémom realtime komunikácie je, že pri žiadnom on-line riešení (webových serveroch, ERP systémoch, samotných webových stránkach a pod.) nie je možné v dlhodobejšom horizonte garantovať stopercentnú dostupnosť služieb. Zároveň platí, že čím viac systémov je s webovou stránkou integrovaných, tým vyššia je pravdepodobnosť problémov s jej dostupnosťou. Takže ak napríklad treba urobiť údržbu ERP systému alebo uploadovať veľké množstvo dát, môže sa stať, že systém nemôže vybaviť požiadavku z e-shopu, pretože informácie sa k nemu vôbec nedostanú, a môže byť dokonca nutné dočasne zastaviť obchodovanie v e-shope.

Pre on-line obchodníkov je však nepretržitá schopnosť prijímať a spracovávať objednávky absolútne kľúčová. Preto tieto riziká väčšinou eliminujú optimalizáciou prenosu dát - prenášajú sa iba najnevyhnutnejšie dáta, aby sa celý systém čo najmenej zaťažoval.

Už dlhšie sme sa v našom tíme zamýšľali nad tým, ako zaistiť kontinuálne rovnaký výkon nami spravovaných e-shopov nezávisle od vyťaženia ich ERP systému. Ako zachovať vlastnosti prepojenia s výmenou dát v reálnom čase a zároveň pridať možnosť byť off-line. Predstavte si napríklad, že ERP systém Muzikera sa stará o 70 000 produktov v 17 jurisdikciách a 14 jazykových mutáciách. Nedávno sme spúšťali akciu na 10 000 produktov, ktorým sa na niekoľko hodín zmenila cena. To v prípade Muzikera znamená 170 000 cenových zmien na začiatku a na konci akcie. Dokážete si teda predstaviť, aká veľká je dynamika zmien, teda aj zaťaženia ERP systému.

Preto sme spolu s tímom Muzikera a spoločnosťou Dflex, ktorá je integrátorom SAP riešení, vyvinuli systém, ktorý dáta ukladá na servery spoločné s e-shopom, a ERP systém dáta spracováva vo chvíli, keď má na to voľnú kapacitu. V praxi to znamená, že ak v e-shope zadáte objednávku alebo sa registrujete ako používateľ, dáta sa uložia na server a zároveň sa pošlú cez prostredníka (asynchrónny messaging systém) do ERP. Rovnakým spôsobom prebieha aktualizácia informácií o produktoch a cenách z ERP systému smerom do e-shopu. A hoci ERP systém bude nedostupný, operácia v e-shope prebehne bez zlyhania, spomalenia a prerušenia ‒ zapíše sa na dočasné úložisko a do ERP systému sa dostane hneď, ako sa uvoľní jeho kapacita. Hlavným výsledkom je, že používateľ nespozná žiadny rozdiel.

Nami vyvinutý postup nerieši iba výpadky a neplánované preťaženia ERP systému a jeho výpadky, ale napríklad aj situácie, keď prevádzkovateľ stránky potrebuje na plánovanú údržbu ERP systému dlhší čas.

Až sa opäť nebudete môcť dostať do vášho internetového bankovníctva „z dôvodu plánovanej údržby systému", spomeňte si na náš systém synchronizácie dát s off-line módom☺.