Portál RTVS pre nepočujúcich a nevidiacich

image-blog-7.jpg

Na začiatku roka 2017 nás náš klient RTVS prizval k veľmi zaujímavému a prospešnému projektu nazvanému RTVS Dokorán.

Spoločne s Asociáciou nepočujúcich sme pracovali na bezbariérovom webe s názvom dokoran.rtvs.sk, ktorý obsahuje archív videí, špeciálne upravený pre nepočujúcich a nevidiacich. Na tejto stránke môžu užívatelia nájsť filmy, seriály, dokumenty, rozhlasové hry a rozprávky z produkcie RTVS.

Aj keď to najprv vyzeralo, že bude treba vytvoriť dva nezávislé weby ‒- jeden pre nepočujúcich a druhý pre nevidiacich ‒ nakoniec sa nám podarilo vyvinúť riešenie, ktoré umožnilo oba projekty spojiť do jedného, komplexného, ale flexibilného riešenia.


Pretože nešlo o úplne bežné zadanie, ktoré by sme riešili každý deň, začali sme s dôkladným skúmaním štandardov a zvyklostí pri riešeniach podobných projektov. Zistili sme, že weby pre slabozrakých majú často bežnú webovú šablónu s menším využitím grafických prvkov. V lepšom prípade sa niektoré časti webu dajú zväčšiť.

Úvodná stránka RTVS DokoránAk však nevidíte úplne dokonale, je pre intuitívnu a logickú orientáciu na stránke kľúčová jej prehľadnosť. Preto v tomto projekte zohral hlavnú úlohu náš grafik Peter. Namiesto zväčšovania textu zvolil na dosiahnutie čo najväčšej prehľadnosti maximálne jednoduchú grafiku a vhodnú typografiu. Inšpiroval sa napríklad intuitívnym ovládaním X-box menu, v ktorom sa vyzná aj malé dieťa. Na ovládanie nami vytvoreného webu možno používať klávesnicu - na stránke sa pohybujete dopredu a dozadu. Miesto, na ktorom sa nachádzate, je znázornené výrazným obdĺžnikom. Nevidiacim užívateľom uľahčuje orientáciu hlasová navigácia.

Web Dokorán spĺňa najprísnejšie štandardy AAA vyjadrujúce kontrast textu a pozadia. Na dosiahnutie tohto sa RTVS vzdala bežnej farebnosti grafických prvkov. Preto je web čiernobiely, čo je výhodné aj pre farboslepých užívateľov. Čierne pozadie v tomto prípade neznamená len elegantný vzhľad, ale aj užitočnú pomôcku v prípade nočného sledovania videa.

Na stránke sú dva typy videí ‒ pre nepočujúcich sú vybavené titulkami, ktoré sú vypálené priamo do videostopy. Nevidiaci majú videá so zvukovou stopou, ktorá opisuje dej na videu.

Web sme spustili v polovici júla a už teraz má stovky registrovaných užívateľov. Registráciu musí portál žiadať z dôvodu autorských práv k jednotlivým dielam. Tá prebieha buď prostredníctvom Asociácie nepočujúcich, alebo prostredníctvom Knižnice pre nevidiacich v Levoči.

Máme veľkú radosť z kvalitného výsledku našej práce, ktorá prebiehala spoločne s tímom nášho klienta, a veríme, že pomôže spríjemniť život mnohým ľudom na Slovensku.